Tabell 11.2
Totale driftskostnader per helseregion i 2007 og 2008, samt prosentvis endring. Millioner kroner i faste 2008-priser

RHF

2007

2008

Prosentvis endring

Helse Sør-Øst

1 549

1 645

6,2

Helse Vest

433

486

12,3

Helse Midt

232

250

8,1

Helse Nord

233

267

14,9

Totalt

2 446

2 648

7,7

 

Datakilde: SSB og SINTEF

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |