Tabell 11.1
Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere, totalt og per innbygger. 2007 og 2008, samt prosentvis endring

 

2007 (nominelle tall)

2007
(justert for
prisvekst)

2008

Prosentvis
reell
endring

Totale driftskostnader (millioner)

2 303

2 430

2 644

8,8

Totale driftskostnader per innbygger (kroner)

633

668

715

7,1

 

Datakilde: SSB og SINTEF

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |