Tabell 5.7
Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge (PHBU) og voksne (PHV-V), fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå. 2008. Millioner kroner

 

 

Helse-foretak/ Insti-tusjoner

Av-skrivninger mv.

Netto gjeste-pasient-kostnader

Herav driftstilskudd avtale-spesialister

Herav privat-pleie

Sum

(A+D+E)

B

C

D

E

(F = A+B+C+D+E)

Helse Sør-Øst RHF

9 143

689

-39

190

0

9 794

 - herav PHBU

1 555

143

-4

7

0

1 694

 - herav PHV-V

7 588

546

-35

183

0

8 099

Helse Vest RHF

3 103

194

22

55

1

3 320

 - herav PHBU

519

42

0

0

0

562

 - herav PHV-V

2 585

151

22

55

1

2 758

Helse Midt-Norge RHF

1 980

105

-33

19

0

2 052

 - herav PHBU

328

16

4

0

0

348

 - herav PHV-V

1 652

89

-37

19

0

1 704

Helse Nord RHF

1 705

138

12

10

0

1 855

 - herav PHBU

332

26

1

0

0

359

 - herav PHV-V

1 373

112

11

10

0

1 496

Totalt i landet

15 932

1 126

-38

274

1

17 021

 - herav PHBU

2 735

227

1

7

0

2 963

 - herav PHV-V

13 197

899

-39

0

1

14 057

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |