Tabell 5.5
Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og samlet, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. År 2007 og 2008. Millioner kroner (faste priser) og prosentvis realendring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

Helse Sør-Øst RHF

1 475

1 551

5,2

7 397

7 553

2,1

8 872

9 104

2,6

Helse Vest RHF

500

519

3,9

2 572

2 607

1,3

3 072

3 126

1,8

Helse Midt-Norge RHF

316

333

5,2

1 588

1 615

1,7

1 904

1 947

2,3

Helse Nord RHF

345

333

-3,3

1 363

1 384

1,5

1 708

1 717

0,5

Totalt

2 635

2 736

3,8

12 921

13 158

1,8

15 556

15 894

2,2

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”  (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |