Tabell 5.11
Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og samlet. Regionalt nivå. 2007 og 2008. Millioner kroner (faste priser) og prosentvis realendring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum
psykisk helsevern

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

Helse Sør-Øst RHF

174

188

8,2

292

272

-6,8

466

460

-1,2

Helse Vest RHF

59

61

2,4

85

74

-12,3

144

135

-6,2

Helse Midt-Norge RHF

41

45

8,5

67

67

-1,1

108

111

2,5

Helse Nord RHF

42

45

6,0

52

52

-0,8

95

97

2,3

Totalt

316

338

6,9

497

465

-6,3

813

803

-1,2

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |