Tabell 5.2

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.)

2 495

2 735

8,8

12 250

13 197

7,7

14 745

15 932

8,1

Avskrivningskostnader 1)

217

227

4,6

979

899

-8,1

1 196

1 126

-5,8

Totale driftskostnader inkl. avskrivninger mv. (sum kto. 4-7)

2 712

2 962

9,2

13 229

14 096

6,6

15 941

17 058

7,0

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Avskrivninger kto. 60, husleiekostnader kto. 630 og tap og lignende kto. 78 i artskontoplan for rapportering av regnskapsdata.

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).  Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |