Tabell 3.14
Utvikling i fagårsverk 1) per RHF. Rater for somatisk spesialisthelsetjeneste (per 10 000 innbyggere), det psykiske helsevernet for voksne (per 10 000 innbyggere 18 år og eldre) og det psykiske helsevernet for barn og unge (per 10 000 innbyggere 0-17 år). 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008-2003

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

83,6

84,6

83,7

85,6

86,5

83,4

-0,2

Fagårsverk PHV-V

24,5

25,4

25,5

26,7

27,1

27,1

2,5

Fagårsverk PHBU

23,4

22,9

23,7

25,9

25,8

28,1

4,7

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

78,1

79,1

77,1

79,2

78,1

80,1

1,9

Fagårsverk PHV-V

25,6

26,7

27,4

28,5

29,1

28,0

2,4

Fagårsverk PHBU

18,7

19,8

21,5

22,3

23,2

22,6

3,9

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

89,4

91,5

92,1

93,3

92,3

93,0

3,6

Fagårsverk PHV-V

24,7

25,5

27,1

27,2

26,2

27,0

2,2

Fagårsverk PHBU

19,2

20,3

21,5

23,8

24,3

25,5

6,3

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

95,2

94,0

95,5

97,3

99,7

98,5

3,4

Fagårsverk PHV-V

26,8

28,8

31,4

32,4

32,5

32,3

5,5

Fagårsverk PHBU

25,4

28,1

30,8

32,5

35,6

35,7

10,3

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

84,5

85,4

84,7

86,5

86,9

85,5

1,0

Fagårsverk PHV-V (inklusive andre institusjoner)

25,0

26,0

26,7

27,7

27,9

27,8

2,7

Fagårsverk PHBU

21,9

22,3

23,6

25,4

26,0

27,3

5,3

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Fagårsverk er definert som årsverk med høyskole- eller universitetsutdanning.

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |