Tabeller-forbruk av spesialisthelsetjenester samlet

Oversikter på nasjonalt nivå

Oversikter på regionalt nivå

 Oversikter Helse Sør-Øst

 Oversikter Helse Vest

Oversikter Helse Midt-Norge

Oversikter Helse Nord

 

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |