Tabell 3.13
Utvikling i fagårsverk 1) per RHF. Somatisk spesialisthelsetjeneste, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Fagårsverk

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

21 152

21 581

21 519

22 237

22 791

22 282

Fagårsverk PHV-V

4 793

4 991

5 066

5 366

5 522

5 615

Fagårsverk PHBU

1 346

1 328

1 386

1 527

1 534

1 680

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

7 354

7 502

7 378

7 666

7 662

7 9812

Fagårsverk PHV-V

1 798

1 891

1 960

2 063

2 147

2 110

Fagårsverk PHBU

448

477

521

540

564

552

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

5 747

5 905

5 977

6 098

6 090

6 194

Fagårsverk PHV-V

1 208

1 253

1 339

1 357

1 325

1 380

Fagårsverk PHBU

297

315

334

368

376

394

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

4 405

4 349

4 419

4 496

4 608

4 567

Fagårsverk PHV-V

941

1 013

1 108

1 144

1 150

1 152

Fagårsverk PHBU

283

311

339

354

384

382

Totalt

 

 

 

 

 

 

Fagårsverk somatisk spesialisthelsetjeneste

38 658

39 337

39 293

40 497

41 151

41 024 2)

Fagårsverk PHV-V (inklusive andre institusjoner)

8 740 (8 832)

9 148 (9 242)

9 473 (9 581)

9 930 (10 041)

10 144

10 257

Fagårsverk PHBU

2 374

2 431

2 580

2 789

2 858

3 008

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Fagårsverk er definert som årsverk med høyskole- eller universitetsutdanning.

2) Dersom man korrigerer for 52 fagårsverk ved private opptreningsinstitusjoner, som rapporteres personelltall for første gang i 2008, endres fagårsverkstallet for somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Vest fra 7 981 til 7 929. Totaltallet for somatiske spesialisthelsetjenester endres tilsvarende fra 41 024 til 40 972.

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |