Nyhetsarkiv
Miljøet i og rundt SMARTLOG består av et omfattende nettverk av forskere og industrirepresentanter som arbeider med temaer knyttet til logistikk. Denne siden presenterer nyheter for alle logistikkinteresserte, og her kan du finne nyttige tips til nasjonale og internasjonale små og store konferanser, seminarer og workshops som kan være aktuelle å delta på.

Nyhetslisten inneholder blant annet informasjon om:

 • Konferanser, seminarer og workshops innenfor logistikk
 • Nyheter innenfor logistikk fra inn- og utland
 • Nyheter fra SMARTLOG-miljøet, inkludert kommende arrangement

 Ta gjerne kontakt med prosjektsekretær  dersom du ønsker å få tilsendt kopi av publikasjoner, presentasjoner eller lignende.

Nyhetsoversikt 

Desember 2013

 • Ny doktor på bedriftsspesifikke produksjonssystemer; Torbjørn Netland
  Den 9. desember forsvarte Torbjørn Netland sin ph.d.-avhandling med tittelen "Company-specific production systems: Managing production improvement in global firms" ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU. Avhandlingen tar for seg hvordan bedriftsspesifikke produksjonsystemer, såkalte xPS, bidrar til forbedring i globale bedrifters nettverk av fabrikker. Les mer her.

September 2013

 • Konferansen Advances in Production Management Systems (APMS) 2013
  9.-12. september ble konferansen Advances in Production Management Systems (APMS) 2013 arrangert ved Penn State University i Pennsylvania, USA. Konferansen er en av de viktigste arenaene for nettverksbygging innenfor fagområdene logistikk og Operations Management. Som ved tidligere år stilte fagmiljøet ved SINTEF/NTNU igjen sterkt. Trykk her for å lese et reisebrev fra konferansen.

Juli/august 2013

 • Konferansen ICRP22 2013
  Konferansen gikk av stabelen i Brasil, med flere representanter fra fagmiljøet. Les mer om dette her.

Juni 2013

 • SMARTLOG aktivt til stede under brukermøte i Numerisk Bruker Forening (NBF)
  Numerisk Bruker Forening (NBF) er et aktivt forum for meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser. Den 4. og 5. juni var medlemmene samlet til brukermøte på Clarion Hotel & Congress Trondheim. SMARTLOG var aktivt til stede under arrangementet. Les mer om dette her.
 • Ny doktorgrad innen logistikk; Maria Kollberg Thomassen
  Den 7. juni forsvarte Maria Kollberg Thomassen sin ph.d.-avhandling med tittelen "Exploring Information and Communications Technology in Collaborative Supply Chain Planning" ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), NTNU. Avhandlingen tar for seg rollen til IKT i verdikjeder hvor partnere samarbeider om planlegging og styring. Case-bedrifter var Alliance Healthcare og Boots apotek. Les mer her.
 • Konferansen European Operations Management Association 2013
  EurOMA-konferansen gikk av stabelen i Dublin - og fagmiljøet var som vanlig sterk representert. Les mer om dette her.

April 2013

 • Oppstart av forskningsprosjektet CYCLE
  I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Prosjektet ble sparket i gang med en workshop for deltakende bedrifter og forskere i april. Deretter fulgte "the CYCLE Tour of Norway" i juni, hvor forskerne i en hel uke reiste rundt og besøkte anleggene til flere av bedriftene; fra sjømatselskapet Nergård på Senja i nord, til Produsentpakkeriet i Nord-Trøndelag og flere av anleggene til Norilia og Bama på Østlandet. Du kan lese mer om prosjektet på SINTEF Fiskeri og Havbruk sine hjemmesider.
 • Oppstart av forskningsprosjektet EFFEKT
  Den 19. april møttes konsortiet i Molde for å gjennomføre et første kartleggingsseminar. Møtet signaliserte starten på prosjektet, og på agendaen sto blant annet omvisning hos de to partnerbedriftene Brunvoll og Oshaug Metall. EFFEKT ble den 4. mars beskrevet i et bilagsmagasin til Dagens Næringsliv, Agenda. På en helside beskrives det hvordan industriklyngen iKuben har tilrettelagt for prosjektet. Helsiden kan sees her. Les mer om EFFEKT på prosjektets hjemmeside.

Februar 2013

 • Fagmiljøet sterkt til stede på Røroskonferansen
  8.-10. februar ble årets Røroskonferanse arrangert av Logistikkforeningen. Temaet for konferansen var kjedemakt i dagligvarebransjen. Professor og seniorforsker Heidi Dreyer (NTNU/SINTEF) holdt et innlegg om kortreist mat og logistikk for småskalaprodusenter. Presentasjonen bygger på satsningen innen matlogistikk ved SINTEF/NTNU, spesielt med prosjektet LogiMat. SINTEF og NTNU IPK hadde egen stand på konferansen, og den var godt besøkt. Populær var også vår quiz, der vinneren fikk en gavepakning med lokalmat fra RørosMat.

Januar 2013

 • Prosjektet MatID avsluttes
  Med Nordens første automatiske varemottak basert på RFID på merittlisten avsluttes prosjektet MatID. Prosjektet MatID - effektiv logistikk i verdikjeden for mat basert på RFID-informasjon er nå inne i avslutningsfasen. Tre piloter er gjennomført hos partnerne Fosen Gods, Tine og Coop. Pilotene innebar testing av RFID-utstyr i forskjellige deler av verdikjeden som tilsammen dekket kjeden fra primærprodusent til butikk. Prosjektet har både bekreftet potensialet i bruk av RFID i verdikjeder for mat og avdekket tekniske utfordringer som fortsatt krever forsknings- og utviklingsarbeid. Ett av prosjektets resultater ble omtalt i årets første utgave av Logistikk og ledelse. Trykk her for å lese mer om Nordens første automatiske varemottak basert på RFID i Logistikk og ledelse.
 • Tre nye forskningsprosjekter innvilget støtte
  Fagmiljøet fikk før jul innvilget støtte til tre nye forskningsprosjekter; EFFEKT, SURF og CYCLE. I prosjektene vil det forskes på henholdsvis effektiv produksjon av avansert skipsutstyr, bærekraftig livssyklusorientert skipsproduksjon og totalutnyttelse av råvarer i matverdikjeder. Her kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektene og de ulike konsortiene.

Desember 2012

 • Norsk Logistikkforum
  6.-7. desember gikk konferansen Norsk Logistikkforum av stabelen. Heidi Dreyer var ordstyrer for konferansen, og holdt foredraget " Matkjeden er logistikkens Formel 1-klasse - Hva kan vi lære?". I tillegg var fagmiljøet representert ved Jan Ola Strandhagen, som holdt foredraget "Teknologi i en global fremtid"
 • Artikkel om prosjektet MatID i GS1 Fokus
  Prosjektet MatID skal utvikle prosesser og tjenester basert på anvendelse og utveksling av informasjon fra RFID-merkede lastbærere. Produktutvikling, salg og distribusjon, samt GS1-standarder rundt RFID og informasjonsflyt knyttet til varehandel står sentralt i aktivitetene som gjennomføres. I siste nummer av GS1s kundeblad Fokus ble MatID beskrevet med en egen artikkel. Les hele artikkelen her.

Oktober 2012

 • Topplederkonferansen 2012
  31. oktober ble Topplederkonferansen 2012 avholdt i regi av Partnere for nyskapning. Fagmiljøet var representert gjennom forskningsleder Sverre Konrad Nilsen (SINTEF) og seniorforsker og professor Jan Ola Strandhagen (SINTEF/NTNU), som organiserte logistikksesjonen på oppdrag fra Partnere for nyskapning. Les mer på konferansens hjemmeside.
 • Transport og logistikk 2012
  22.-23. oktober ble konferansen Transport og logistikk 2012 arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport. Forsker Erik Gran (SINTEF) presenterte resultater fra forskningsprosjektet PROFIT, som omhandlet fremtidens intermodale terminaler, i sesjonen SMARTRANS. Videre holdt seniorforsker og professor Heidi Dreyer  foredraget "Spist er spist…, men hva med det som ikke spises?" i sesjonen Bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for logistikken. Videre var SINTEF representert med stand under konferansen og IPK-student Sindre Grindheim fikk prisen for beste masteroppgave i logistikk for 2012. Les mer her.

September 2012

 • Fagmiljøet tungt representert på APMS 2012
  Den 24.-26. september deltok store deler av faggruppen på konferansen Advances in Production Management Systems (APMS) på Rodos. Konferansen er en av de viktigste arenaene for nettverksbygging innenfor fagområdene logistikk og Operations Management i Europa. Tema for årets konferanse var "Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services". En oversikt over artikler faggruppen bidro med finnes her. Gledelig var det også at faggruppen fikk et nytt medlem i Ifip Working Group 5.7 – seniorforsker og førsteamanuensis Erlend Alfnes (SINTEF/NTNU). Fra før er seniorforskere og professorer Jan Ola Strandhagen og Heidi Dreyer (SINTEF/NTNU) medlemmer i arbeidsgruppen, som kontinuerlig arbeider med å sette forskningsagendaen innen integrert produksjonsledelse. Les mer om Ifip WG 5.7 her.
 • Ny doktor innen Lean og ERP
  Onsdag 5. september forsvarte Daryl Powell sin doktoravhandling med tittelen "Investigating ERP Support for Lean Production" ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. I løpet av de siste tre årene har Powells forskning fått mye oppmerksomhet - både fra det internasjonale forskningsmiljøet innen Operations Management og fra industribedrifter som strever med misforholdet mellom lean produksjon og bruk av ERP-systemer. Les mer på SFI Normans hjemmesider.

August 2012

 • Oppstart i Lean Forum Midt-Norge
  Tirsdag 28. august møttes representanter fra næringslivet for å starte Lean Forum Midt-Norge. De oppmøtte delte en felles interesse for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet – samt vilje til å dele sine erfaringer med andre. Les mer om dette her.

Juli 2012

 • EurOMA-konferansen
  1.-5. juli 2012 fant konferansen EurOMA sted i Amsterdam. Konferansen var den fjerde såkalte "P&OM World Conference" (production and operations management), som er et samarbeid mellom Production and Operations Management Society (POMS), European Operations Management Association (EurOMA) og Japanese Operations Management and Strategy Association (JOMSA). Faggruppen var representert ved stipendiatene Torbjørn Netland, Daryl Powell, Anita Romsdal og Mario Mello, samt professor Jan Ola Strandhagen. Mer om konferansen og faggruppens bidrag finnes her samt i dette nyhetsbrevet fra EurOMA.

Juni 2012

 • Offshore kraftproduksjon i vinden
  Før sommerferien besøkte prosjektgruppen i forskningsprosjektet PowerUp tyske bedrifter innen offshore vindkraft i Bremerhaven. En teststasjon for vindmøller, en fabrikant av fundamenter og utbyggeren av feltet Nord See Ost stod på besøkslisten. PowerUp-prosjektet handler om logistikk for bygging av offshore vindmøller for produksjon av elektrisk kraft. Mulighetene for å industrialisere byggingen av slike vindmøller står i fokus. Les mer om utfordringene knyttet til produksjon av offshore vindmøller her.
 • Avslutningsseminar for IGLO-MP 2020 avholdt
  Tirsdag 5. juni arrangerte NCE Maritime, NTNU, Marintek og høgskolen i Ålesund konferansen «Building Competence for a Sustainable Norwegian Maritime Industry». NTNU-professor Annik Magerholm Fet, prosjektleder i IGLO-MP 2020, presenterte aktiviteter og resultater fra prosjektet. Rundt 50 representanter fra den maritime klyngen og ulike sentrale forskningsmiljøer var til stede. IGLO-MP2020 var et prosjekt i MAROFF-programmet (Maritim virksomhet og offshore operasjoner), et initiativ av Norges forskningsråd som støtter norsk maritim industri i å utvikle kunnskap og innovasjon for bærekraftig verdiskapning. En brosjyre som oppsummer IGLO-MP 2020 finnes her. En fullstendig rapport fra seminaret, inkludert presentasjoner, finnes her.

Mai 2012

 • Framtidens ideelle fabrikk
  To bedrifter på Kongsberg har sammen med forskere fra SINTEF Teknologiledelse, brukt 30 millioner kroner på å skreddersy framtidens ideelle fabrikker i Norge. BIA har vært med. Les mer om forskningsprosjektet "Ideell fabrikk" på Norges forskningsråd sine sider og på nettstedet til Ideell fabrikk.

Mars 2012

 • Gourmetmat trenger hjelp ut
  Det er lettere å få distribuert ut trøndersk nisjemat til Europa enn til lokale butikker og restauranter. Forskere vil nå gi en hjelpende hånd. ”Midtnorske matspesialiteter på alles bord” er ideen for LogiMat prosjektet, som skal utvikle smarte og effektive logistikkløsninger for lokale matspesialiteter. Denne kunnskapen vil komme til nytte for næringslivet innen verdikjede mat i Midt-Norge. Midt-Norge har mange små og mellomstore produsenter som ikke finner gode nok logistikkløsninger. Samtidig finnes det mange kunder som kunne seg et rikere utvalg av matspesialiteter. Utfordringen er at matspesialiteter ikke passer inn i de tradisjonelle distribusjonskanalene. De er eksklusive produkter til høy pris, ofte med kort holdbarhet, høykvalitets matprodukter som produseres i liten skala og produktnavn som er lite kjent i markedet. I prosjektet skal vi løse utfordringen gjennom å utvikle kompetanse og løsninger for logistikk, marked og vekst og nettverk mellom aktørene. Les mer om prosjektet på forskning.no sine sider.
 • Lean i Skandinavia
  Lean Management Journal (www.leanmj.com) hadde i mars 2012 en utvidet artikkel om Lean i Skandinavia. Logistikkmiljøet ved SINTEF og NTNU fikk bred dekning gjennom doktorgradsstipendiat og forsker Torbjørn Netlands samarbeid med Volvo og doktorgradsstipendiat og forsker Daryl Powells arbeid med Lean og ERP. Les hele artikkelen her.

Februar 2012

 • 10-12.02.12 Røroskonferansen 2012
  Logistikkforeningen.no arrangerer årets Røroskonferanse 10.-12. februar. Årets konferanse fokuserer på effektive verdikjeder og hvordan bedrifter tilpasser seg en stadig tøffere hverdag. Blant foredragsholderne er Ottar Bakås fra faggruppen. Mer informasjon om program, foredragsholdere og påmelding finner du her.

September 2011

 • Ny doktor i logistikk
  Fredag 23. september 2011 forsvarte logistikkforsker Marco Semini sin doktorgradsavhandling med tittelen "Applicability of operations research in manufacturing logistics".
 • Logistikkmiljøet synlig i Europa
  EurOMA
  er Europas største forening for akademikere og praktikere som jobber med logistikk og Operations Management. Både forskere og studenter fra logistikkmiljøet ved NTNU og SINTEF er aktive deltakere og bidragsytere, noe som bl.a. kan ses i månedens nyhetsbrev som du kan lese her.

August 2011

 • Forbedringsprogrammer må ledes, deles og leves.
  Torbjørn Netland fra faggruppen med innlegg i Teknisk Ukeblad (31, s.75).

Juli 2011

 • Fremtidens transportsystemer. SMARTLOG, PROFIT og INTRANS inviterer til felles seminar (dato kommer) i Forskningsparken i Oslo! Seminaret fokuserer på mulighetene som ligger i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til utvikling av effektive og responsive transportsystemer som møter vareeiernes behov. I en stadig økende, global konkurranse er det en forutsetning for å overleve at transportsystemer og infrastruktur koordineres og styres optimalt. Før lunsj vil tematikken bli belyst fra ulike aktørers perspektiv, så som vareeieren, transportøren, eieren av det fysiske nettverket, teknologibedriften og systemleverandøren. Etter lunsj er det satt av tid til workshops for identifisering og drøfting av potensielle tema for nye forskningsprosjekt i EUs ”The European Green Cars Initiative” og forskningsrådets SMARTTRANS program.

Juni 2011

 • Vellykket MITIP konferanse 22. -24. juni 2011. Over 60 deltakere hadde gleden av å delta på MITIP konferansen 22.-24. juni 2011. Med 50 paper presentert og deltakere fra over 20 land ble konferansen en stor suksess.
 • Forskerstipendet Fulbright 2011-2012 til Torbjørn Netland. Forsker Torbjørn Netland, tilknyttet Logistikk i SINTEF Teknologiledelse og NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, har fått tildelt det prestisjetunge forskerstipendet Fulbright for det akademiske året 2011-2012.

Mai 2011

 • Lean i lag
  Med forskningsinstitusjonen SINTEFs eksptertisehjelp har fire bedrifter i Trøndelag, som tilbyr maritim, olje- og gassindustrien høyteknologi gjennom avansert elektronikk, klynger seg sammen for å møte kundene. De har så og si «leanet» seg mot hverandre med sikte på forbedringer i hele verdikjeden, ved siden av å skape mål om bli enda mer kundeorienterte. Les mer om dette i Logistikk og ledelse eller se artikkelen her.

April 2011

 • Forskningsrådets Næringslivsdag 2011
  Temaet for Forskningsrådets næringslivsdag 2011 er norsk attraksjonskraft. Har vi det som skal til for å være med i den internasjonale konkurransen? Er vi med i dansen?
  Forskningsrådets næringslivsdag arrangeres 12. april 2011 på Det Norske Teatret i Oslo.  Les mer om programmet og meld deg på  her.

Mars 2011

 • Når mat kastes - Kronikk i Adresseavisen av Heidi Dreyer og Ola Strandhagen
  Kan vi redusere mengden matavfall? En fjerdedel av maten i Norge kastes. Det er ikke bærekraftig i en verden hvor mat er mangelvare. Det finnes teknologi og kompetanse for å unngå mye av kastingen. Dette skylder vi samfunnet å utnytte, mener kronikkforfatterne. Les kronikken her, hør innslag på NRK P1s Her og nå her, og les Geminis artikkel om de norske matvrakerne her.
 • Bedriftsspesifikke produksjonssystemer - XPS: Kontinuerlig forbedring satt i system. Artikkel i Logistikk & Ledelse av Torbjørn Netland og Håvard Andersen.

Februar 2011

 • Vellykket Lean-prosjekt i Trøndelag
  Gjennom Norwegian Centre of Expertise – Instrumentation (NCEI), et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, har fire trønderske bedrifter samarbeidet om effektivisering av sin produksjon med Lean. Aktiviteten som ble ledet av SINTEF ble omtalt som svært vellykket i NCEIs årsrapport. Les artikkelen her.
 • Torbjørn Netland med artikkel i Logistikk & Innkjøp
  I februarnummeret av Logistikk & Innkjøp (2011) hadde Torbjørn Netland en artikkel om bedriftsspesifikke produksjonssystemer. Netland er doktorgradsstipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og forsker i SINTEF Teknologi og samfunn. I artikkelen "XPS: Varige veier til kontinuerlig forbedring" peker Netland på at lean-produksjon virker å være mer populært enn noen gang i norsk og internasjonalt næringsliv. Hva må vi da gjøre annerledes for å lykkes denne gang? Les artikkelen her.

Januar 2011

 • Første Lean-kurs i Norge med studiepoeng: NTNU Videre tilbyr etter- og videreutdanningskurs i Lean produksjon. Artikkel i Logistikk & Ledelse.

Oktober 2010

 • Om logistikkmiljøet i Logistikk og ledelse
  Trykk her for å se artikkelen. I samme utgave kan du også lese om prosjektet Ideell fabrikk og Teknologidagene på Kongsberg ved å følge denne linken.
 • Årets viktigste møteplass for transport, logistikk og samferdsel holdes i år den 18. og 19. oktober på Gardermoen.

Mars 2010

 • Norsk produksjonsindustri i en global verden: Refleksjoner fra populært seminar på NTNU om produksjonsstrategi. Artikkel i Logistikk & Ledelse av Torbjørn Netland og Eirik Korsnes.

Februar 2010

September 2009

 • 19.09-23.09.09: Konferanse: APMS 2009, Bordeaux, Frankrike
  Fagmiljøet i SMARTLOG deltar med flere paper

Mai 2009

 • 01.05.09-04.05.09: Konferanse: POMS 2009, Orlando, USA
  Fagmiljøet i SMARTLOG deltar med flere paper

Mars 2009

 • Invitasjon til neste SMARTLOG-seminar er sendt ut. Seminaret vil arrangeres 3 juni og handle om Lean produksjon. Se hovedside for program og påmelding.
 • Nye retningslinjer for medlemskap i SMARTLOG. Medlemskap koster nå KUN 1.000 kr per år. Se på siden MEDLEMSKAP for informasjon om medlemskap og innmelding.

Januar 2009

 • Adresseavisens kronikk tirsdag 6.januar 2009: Lokalprodusert mat - dyrt og utilgjengelig . .  eller? av Heidi Dreyer og Jan Ola Strandhagen

 • Forskningsrådet utlyser nærings-ph.d. stipend for bedrifter med ansatte som ønsker å ta doktorgrad! Det lyses ut støtte til 25 nye stipendiater fra næringslivet med oppstart 2009. Det er ingen tematiske eller bransjemessige begrensinger. Les mer

Oktober 2008

 • 03.10.08: Disputas
  Seniorforsker Lars Skjelstad forsvarer for graden Phd ved NTNU, avhandlinga Modell og retningslinjer for masseprodusert skreddersøm.
  Prøveforelesning (over oppgitt emne),kl 10.15 - 11.00, VG 11, Valgrinda, S. P. Andersens veg 5
  Disputas kl 13.15 - ca 15.30, VG 11, Valgrinda, S. P. Andersens veg 5

September 2008

 • 14.09-17.09.08: Konferanse: APMS 2008, Helsinki, Finland
  Fagmiljøet i SMARTLOG skal delta med flere paper
 • 08.09-09.09.08: Konferanse: HOPS 2008, Lausanne, Sveits
  Fagmiljøet i SMARTLOG skal delta med paper

August 2008

 • 05.08-07.08.08: Konferanse: POMS 2008, Tokyo, Japan
  Fagmiljøet i SMARTLOG skal delta med flere paper

Juni 2008

Mai 2008

 • Disputas 29.05.2008
  Astrid Vigtil disputerer med oppgaven A framework for modelling of Vendor Managed Inventory
  Prøveforelesning kl. 10.15-11.00, rom VG11 Valgrinda, S. P. Andersensveg 5
  Disputas kl. 13.15- ca. 15.30, rom VG11 Valgrinda, S. P. Andersensveg 5
 • 26.05.08-27.05.08: The third Nordic Outsourcing Workshop NOW 2008

Desember 2007

Mai 2007

 • 30.05.07-02.06.07: Konferanse: International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM'07)  i Beijing, Kina

Mars 2007

 • 28.-30.03.07: Konferanse: 3rd International Conference Interoperability for Enterprise Software & Applications '07 i Funchal (Madeira Island), Portugal. For-konferanse arrangeres 26.-27.03.07

Desember 2006

Oktober 2006 

 • 11.-12.10.06: Transportbrukerkonferansen "Transport og Logistikk 2006" arrangeres av Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening og Norsk Havneforening. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport. Mer informasjon.
 • 05.10.06: SMARTLOG-seminar: Lean produksjon og effektive verdikjeder. Arrangør: SMARTLOG i samarbeid med Logistikkforum. Mer informasjon.

September 2006

 • 18.-20.09.06: Konferanse: APMS'2006: Lean Business Systems and Beyond i Wroclaw, Polen. Mer informasjon. Fagmiljøet i SMARTLOG deltar med flere paper. 

Juni 2006

 • 27.06.06: SMARTLOG-seminar: Automatisk vareforsyning (replenishment) i verdikjeder. Arrangør: SMARTLOG i samarbeid med LOGMA. Program og presentasjoner fra seminaret.
 • 18.-21.06.06: Konferanse: 13th International EurOMA Conference "Moving up the Value Chain" i Glasgow, Skottland. Mer informasjon. Fagmiljøet i SMARTLOG deltok med tre papers som ble publisert i konferansens proceedings:
  *Dreyer, H., Strandhagen, O., Kollberg, M. and  Romsdal, A.: "An operations model for automated replenishment in the pharmacy industry"
  *Kollberg, M. and Dreyer, H.: "Exploring the impact of ICT on integration in supply chain control: a research model"
  *Alfnes, E., Strandhagen, O. and Dreyer, H.: "An Enterprise mapping tool: the operations model"
 • 16.06.06: 16. juni offentliggjorde Norges Forskningsråd at det skal opprettes 14 såkalte Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Disse sentrene har til hensikt å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv, og fagmiljøet i SMARTLOG er sentral i ett av sentrene som skal opprettes; Norwegian Manufacturing Future. Senteret skal drive langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft, og fagmiljøene ved SINTEF og NTNU vil arbeide tett med en rekke profilerte norske bedrifter, bl.a. Helly Hansen, Hydro, Kongsberg Automotive, Volvo Aero Norge, Gilde Norsk Kjøtt og Mills.
 • 15.-17.06.06: Konferanse: IFIP TC 5 International Conference on Knowledge Enterprise – New Challenges, PROLAMAT 2006, Shanghai, China. Fagmiljøet i SMARTLOG deltok med et paper som ble publisert i konferansens proceedings:
  *Strandhagen, J. O., Dreyer, H.: "An Operations Model to support Manufacturing Logistics Processes in the Supply Chain"

April - mai 2006

 • 28.04-01.05.06: Konferanse: 17th Annual Conference of POMS “OM in the New World Uncertainties”, Boston, USA. Fagmiljøet i SMARTLOG deltok med et paper som ble publisert i konferansens proceedings:
  * Alfnes, E., Strandhagen, J. O., Dreyer, H. (2006) ”An Enterprise Mapping Tool: the Operations Model”

Februar 2006

 • 9.-10.02.06: Konferanse: Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge. Arrangør: NTNU. Sted: Scandic Nedre Elvehavn, Trondheim. Program med mer informasjon. Se foredragene fra konferansen på web-tv.

September 2005

 • 1.-2.09.05: SMARTLOG; kombinert fagseminar og informasjonsmøte. Seminar: Styringsmodeller og styrestudio for produksjon og logistikk. Informasjonsmøte: prosjekt- og finansieringsmuligheter. Sted: SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim. Program og presentasjoner.

Juni 2005

 • 19.-22.06.05: Konferanse: 12th International EurOMA Conference "Operational and Global Competitiveness" i Budapest, Ungarn. Mer informasjon. Fagmiljøet i SMARTLOG deltok med fire papers som ble publisert i konferansens proceedings:
  * Bakås, O, Lombardo, S., Romsdal, A., Borgen, E.: "Creative Processes in Product Development: Utility and Applicability"
  * Bolseth, S.: "A Process Model for the Extended Enterprise"
  * Semini, M., Fauske, H., Gran, E.: "Use of Model-Driven Decision Support Methods for Supply Chain Design"
  * Skjelstad, L, Hagen, I., Alfnes, E.: "Guidelines for Achieving Proper Mass Customisation System"
 • 8.-9.06.05: SMARTLOG-seminar og workshop: Beslutningsstøtteverktøy i verdikjeder (Supply Chain Optimization). Sted: Trondheim. Program og presentasjoner.

Mars 2005

 • 17.03.05: SMARTLOG partnermøte i Trondheim 17. mars kl. 10-14. 

Februar 2005

 • SMARTLOG har i 2005 fått to nye partnerbedrifter - Pipelife Norge og Apokjeden.
 • 11.-13.02.05: Logistikkforeningen.no arrangerer det 31. Røros-seminaret "Verden forandrer seg - Hva betyr det av krav til endringsprosesser i norske bedrifter".

Januar 2005

 • 31.01-04.02.05: The European Institute for Advanced Studies in Management arrangerer Eden Doctoral Seminar on Research Methodology in Operations Management for doktorstudenter og andre forskere i Brussel. Mer informasjon.

Desember 2004

 • 07.12.04: SMARTLOG-seminar: Moderne løsninger i utgående logistikk for vareproduserende bedrifter. Sted: SINTEF Teknologi og Samfunn, Trondheim. Program og presentasjoner.

November 2004

 • 16.11.04: Ola Strandhagen, prosjektleder i SMARTLOG, ble tildelt LOGMAs Logistikkpris for 2004. Prisen er LOGMAs høyeste utmerkelse for bidrag til fremme av logistikken eller oppnådde resultater gjennom MA/logistikksatsing, og Ola Strandhagen fikk prisen for å ha vært en viktig pådriver for å synliggjøre viktigheten av logistikk for norsk industri gjennom mange år. Les mer på LOGMAs hjemmesider.

Oktober 2004

 • 12.-13.10.04: SMARTLOG-seminar: Produksjonslogistikk - Rask og effektiv produksjon i praksis. Sted: Raufoss/Gjøvik. Inkluderte bedriftsbesøk ved Hydro Aluminium og Raufoss Technology. Program og presentasjoner.
 • 12.10.04: Konferanse: NTNU inviterer til konferansen Navigating Globalization: Stability, Fluidity and Friction i Trondheim 4.-6. august 2005. Invitasjon. Se hjemmesiden for registrering og mer informasjon.
 • 11.-15.10.04: Konferanse: Tenth International Conference on Stochastic Programming - Decision making in an uncertain world, i Tucson, AZ, USA. Mer informasjon. Stipendiat Peter Schütz deltok med foredraget "Facility Location under Economics of Scale in the Case of Uncertain Demand". 
 • 01.10.04: Stipendiatene Astrid Vigtil og Marco Semini holdt presentasjonen "Karakterisering av verdikjeder" i serien av interne logistikkseminar ved SINTEF, MARINTEK og NTNU.

September 2004

 • 27.09.04: "Call for Papers" er nå ute for International Conference on Agility 2005 som arrangeres av the International Society of Agile Manufacturing i Helsinki 27.-28. juli 2005. Call for Papers. Se www.isamjournals.org for mer informasjon.
 • 21.09.04: "Call for Papers" er nå ute for International Conference on Industrial Logistics: ICIL'2005 som arrangeres i Montevideo, Uruguay, 14.-18.02.05. Call for Papers. Se www.iciil.org for mer informasjon.
 • 17.09.04: Første "Call for Papers" er ute for International Symposium on Logistics som arrangeres i Lisboa 3.-5. juli 2005. First Announcement and Call for Papers. Se www.ISL21.org for mer informasjon.
 • 9.-10.09.04: Konferanse: Logistics Research Networks' årlige konferanse "Enhancing Competitive Advantage through Supply Chain Innovation", i Dublin, Irland. Her presenterte stipendiatene Astrid Vigtil og Marco Semini presentere paperet "Value Chain Profiling". Se www.LRN2004.com for mer informasjon.
 • 07.09.04: Seminar: Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerer seminaret "Logistikk for framtiden" i Trondheim. Mer informasjon.

August 2004

 • 25.-27.08.04: Kurs: "TraLog2004 - Transportation and Logistics: Bridging the Gap between Modeling Traditions", i Molde. SMARTLOG-stipendiat Peter Schütz deltok i doktorgradskurset "Transportation and Logistics" og holdt foredraget "Supply Chain Optimization under Uncertain Demand". Mer om kurset her.
 • 19.-20.08.04: Konferanse: PLANs forsknings- og tillämpningskonferens 2004, i Lund, Sverige. Sindre Bolseth deltok. Se www.PLAN.se for mer informasjon.
 • 18.08.04: Styremøte i SMARTLOG. Fokus var bl.a. på faglig gjennomgang av pågående aktiviteter. Stipendiatene Peter Schütz, Astrid Vigtil og Marco Semini presenterte utdrag fra sitt doktorgradsarbeid.
 • 23.-26.08.04: Konferanse: IFIP World Computer Congress 2004 (WCC 2004), i Toulouse, Frankrike.

Juli 2004

 • 12.-16.07.04: Kurs: Strategic Planning and Risk Management for Supply Chains, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. Mer informasjon.

Juni 2004

 • 21.-23.06.04: Konferanse: APMOD 2004 - Applied Mathematical Programming and Modelling, London, Storbritannia. Stipendiat Peter Schütz deltok med foredraget "Supply Chain Optimization under Uncertain Demand". Mer om konferansen.
 • 20.-22.06.04: Konferanse: 11th International Product Development Management Conference, arrangert av The European Institute for Advanced Studies in Management, Dublin, Irland. Stipendiat Marco Busi deltar med foredraget "Design of a Supply Chain Performance Measurement System: Experience from a Norwegian Manufacturer". Mer om konferansen.
 • 16.-18.06.04: Workshop: Stipendiat Marco Semini deltok i en workshop for doktorgradskandidater innen logistikk og Supply Chain Management. Seminaret ble organisert av European Logistics Association og formålet var nettverksbygging og erfaringsutveksling. Les mer på www.elalog.org.
 • 16.06.04: Erlend Alfnes holdt foredraget "Logistikk og verdikjeder" under den årlige ledersamlingen til Statoil DST i Trondheim. Foredraget fokuserte særlig på arbeidet gjort i EU-prosjektet MOMENT.
 • 7.-8.06.04: Konferanse: NOFOMA-konferansen 2004 "Challenging Boundaries with Logistics, Linköping, Sverige. Mer informasjon.

Mai 2004

 • 26.-27.05.04: SMARTLOG-seminar: "IKT og verdikjeder - Er det et gap mellom tilgjengelig teknologi og industriens behov?". Program og presentasjoner.
 • 6.05.04: Erlend Alfnes holdt foredraget "Logistikk og verdikjeder" under Norparts årsmøte 2004 i Trondheim (forum for norske leverandører til bilindustrien). Foredraget fokuserte særlig på arbeid gjort i EU-prosjektet MOMENT.
 • 30.04.-03.05.04: Konferanse: den andre verdenskonferansen arrangert av Production and Operations Management Society (POMS) "POMS Expanding Constellation", Cancun, Mexico. Stipendiat Marco Busi holdt presentasjonen "Monitoring Extended Enterprise Operations using KPIs and a Performance Dashboard". Mer om POMS.

April 2004

 • 16.04.04: Interne logistikkseminar: Fredag 16. april ble det første møtet i den nye interne logistikkseminar-serien arrangert. Disse møtene skal bringe forskerne innen logistikk ved SINTEF, MARINTEK og NTNU sammen for å diskutere aktuelle tema på tvers av logistikkmiljøene, og inkludere innlegg fra internasjonale gjesteforskere når det er praktisk mulig.
 • 21.-22.04.04: Årets PLAN-konferanse. Mer informasjon.

Publisert 5. juli 2006

Følg med på disse sidene for informasjon om planlagte arrangement.

Les mer om fagmiljøet ved SINTEF Logistikk i fagbladet Logistikk & Ledelse (november 2006) under tittelen "Virtuell dataprioritering: Gir en helt ny og enklere verdikjede". Se www.logistikk-ledelse.no.