Produksjonslogistikk

Logistikk er den integrerte flyten av varer, informasjon og penger mellom aktører i en verdikjede, og er i så måte et sentralt kompetanseområde for alle bedrifter hvor vare- og informasjonsstrømmer er viktige prosesser.

Produksjonslogistikk har et spesielt fokus på omforming av produkter, og hvordan dette kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte. Denne omformingen kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Slik vil alle ledd i en verdikjede av bedrifter som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk.

Fagmiljøet rundt produksjonslogistikk har basis i logistikkmiljøet ved SINTEF Teknologiledelse og Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) ved NTNU. Miljøet utfører forskning på produksjonslogistikk gjennom kompetanseprosjekter som inkluderer masseprodusert skreddersøm, flytorientert produksjon, produksjonsstrategi og supply chain management. Det blir også gjennomført brukerstyrte prosjekter innenfor de samme temaene for å styrke konkurranseevnen til en rekke norske bedrifter.

Publisert 17. oktober 2007