Medlemskap
SMARTLOG har som mål å skape resultater gjennom forskning. I tillegg skal det skapes kompetanse gjennom formidling av forskningsresultat til næringslivet. Gjennom et SMARTLOG-medlemskap kan bedrifter i norsk næringsliv bli med i dette nasjonale kompetansenettverket innen logistikk.

Fordeler

Et SMARTLOG-medlemskap gir bedriftene en kanal inn til logistikkmiljøet ved SINTEF og NTNU. I tillegg gir dette muligheter til å knytte kontakter og bygge egne nettverk. Medlemmene inviteres også til å komme med innspill til aktuelle tema de ønsker belyst gjennom for eksemple forskningsaktiviteter og seminarer.

Den konkrete resultatformidlingen og kompetanseoppbyggingen i SMARTLOG skjer ved at medlemmer får tilgang til forskningsresultat og ny kompetanse blant annet gjennom:

Deltakelse på SMARTLOG-arrangement er gratis for medlemsbedriftene.

Publisert 5. juli 2006