Forskning
Forskningsmiljøet i SMARTLOG er involvert i en rekke ulike typer prosjekter med et bredt utvalg av problemstillinger. Typiske resultater av denne forskningen inkluderer løsninger og beslutningsunderlag, metoder, IKT-verktøy, prosjekt- og utviklingsprosesser, dokumentasjon, rapporter, publikasjoner og andre typer formidling.

På denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete forskningsresultater fra SMARTLOG-miljøet. Her håper vi du finner stoff som er interessant for deg i din arbeidshverdag eller som du kan bruke til regelmessig faglig påfyll. På disse sidene vil vi fortløpende publisere ikke-fortrolige artikler, presentasjoner og rapporter, samt lenker til nettsteder som er interessante for oss som jobber innenfor logistikk og produksjon.

Publisert 4. august 2006