SMARTLOGs historie
SMARTLOG startet i 2002 som er et forskningssamarbeid mellom norsk industri og forskningsinstitusjonene MARINTEK, SINTEF og NTNU. Fagmiljøet i SMARTLOG er del av en samlet logistikkenhet som består av fagpersoner fra SINTEF Teknologi og samfunn, MARINTEK, samt to fakultet og fem institutt ved NTNU. Miljøet genererer næringslivsorientert forskning og kan påta seg forsknings- og utviklingsoppgaver innen et bredt spekter av problemstillinger, og med tverrfaglige vinklinger og løsningsmetoder.

Målsetting

Siden starten har forskere og PhD-studenter i SMARTLOG jobbet sammen med industrien for å nå SMARTLOGs overordnede målsetting om å:

Øke norsk industris konkurransekraft gjennom å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om logistikk i dynamiske verdikjeder.

Dynamikken relaterer seg både til endringer i varestrømmen gjennom en verdikjede, og endringer i sammensetning av verdikjeden (strukturen på verdikjeden). Forskningen omfatter dermed blant annet:

  • Struktur og strukturendring i verdikjeder
  • Design av verdikjeder
  • Styring av verdikjeder

Aktiviteter

SMARTLOG har som mål å skape kompetanse gjennom å formidle resultatene til næringslivet. Gjennom et SMARTLOG-medlemskap kan bedrifter i norsk næringsliv bli med i dette nasjonale kompetansenettverket innen logistikk, og derigjennom få muligheter til å knytte kontakter og bygge egne nettverk. I tillegg inviteres medlemmene til å komme med innspill til aktuelle tema de ønsker belyst gjennom for eksempel forskningsaktiviteter og seminarer.

Resultatformidling

Resultatformidling og kompetanseoppbygging skjer ved at medlemmer får tilgang til forskningsresultat og ny kompetanse blant annet gjennom denne hjemmesiden, e-poster, seminarer, konferanser og workshops relatert til SMARTLOGs virksomhet.

SMARTLOG arrangerer rundt tre seminar omkring aktuelle tema innen logistikk per år. Ved slike anledninger trekkes det inn eksterne foredragsholdere både fra nasjonale og internasjonale forskningsmiljø og industri. I etterkant av seminarene gjøres også presentasjonene tilgjengelige for nedlasting via denne hjemmesiden.

Eksempel på tidligere SMARTLOG-arrangement med deltakelse fra industrien:

  • Seminar: Erfaring fra omstillingsprosesser i ledende bedrifter (med fokus på logistikk, strategi og organisasjon).
  • Fagseminar: Økonomisk styring i verdikjeder.
  • Seminar: Beslutningsstøtte i industrielle verdikjeder - Gir optimeringsverktøy optimal nytte?
  • Workshop: Value Stream Mapping
  • Seminar: Høye lønnskostnader og kronekurs: "Should I stay or should I go?", om utflagging av industri.

Siste nytt på aktivitets- og nyhetsfronten finnes på forsiden. For en oversikt over pågående og tidligere aktiviteter – se SMARTLOG-arrangement. Under Nyhetsarkiv legges det ut linker til tredjepartskonferanser og nyhetssaker fra faggruppen, nedlastbare presentasjoner og dokumenter, og annen generell informasjon som kan være til nytte for medlemmene.

Publisert 5. juli 2006