Velkommen til SMARTLOG!

SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk. SMARTLOGs visjon er å tilføre norsk industri høy internasjonal kompetanse om produksjonslogistikk og verdikjedestyring.

SMARTLOG er flyttet til NTNU. SINTEFs prosjektsider vil derfor ikke bli oppdatert.
Oppdatert informasjon finner dere på NTNUs sider: http://www.ntnu.no/smartlog

Kurs og arrangement

Symposium om bærekraftig logistikk

4.-5. juni arrangerer SMARTLOG i samarbeid med et nordisk nettverk av universitet og forskere det første nordiske symposiet rundt bærekraftig logistikk. Målet er å etablere et nordisk forskningsnettverk og identifisere nye fellesnordiske forskningstema.

Mer informasjon finnes her.

SMARTLOG-seminar; Løsninger for effektiv prosjektbasert produksjon

21. mai kommer flere internasjonalt ledende forskere og bedrifter for å snakke om hvordan norske maritime produksjonsbedrifter kan redusere kostnader og ledetider i sine prosjekt, samtidig som man opprettholder stor fleksibilitet og innovasjonsevne.

Mer informasjon om seminaret og påmelding finner du her.

SMARTLOG tilbyr kurs og foredrag for din organisasjon 

Ønsker du og din bedrift faglig input? Gjennom SMARTLOG tilbys det kontinuerlig skreddersydde kurs innen produksjonslogistikk, verdikjedestyring og produksjonsstrategi. Kursene er av varierende lengde, og tilbys både med og uten studiepoeng.

SMARTLOG blir ofte invitert til å holde foredrag og presentasjoner for næringsliv og akademia både i Norge og internasjonalt. Kanskje er dette noe for din organisasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om dette, kan du ta kontakt med eller . Eksempler på tidligere presentasjoner finnes her.

Siste nytt fra fagmiljøet

Disputas 9. april

Mario Henrique de Mello har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, innlevert avhandling med tittel:

«Coordinating an Engineer-to-Order Supply Chain - A Study of Shipbuilding Projects»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

Professor Martin Rudberg, Lindköping Universitet, Sverige (1. opponent)Professor Kenn Steger-Jensen, Aalborg Universitetet, Danmark (2. opponent)Professor II Knut Øien, NTNU

Professor II Knut Øien ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium VG11, Valgrinda, 9. april 2015 kl. 10:15 over oppgitt tema:

«How can cooridnation within supply chain management be applied for managing engineer-to-order and reducing delays?».

Disputasen vil bli holdt i Auditorium VG11, Valgrinda, 9. april 2015 kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Jan Ola Strandhagen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Medveileder har vært førsteamanuensis Erlend Alfnes, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

Ny doktor innen planlegging og styring av matproduksjon: Anita Romsdal

Den 31. januar forsvarte Anita Romsdal sin ph.d.-avhandling med tittelen "Differentiated production planning and control in food supply chains". Arbeidet ble gjennomført ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), NTNU og i tett samarbeid med TINE. Avhandlingen tar for seg hvordan matprodusenter kan endre sine planleggingsprinsipper for å bli både mer kostnadseffektive og mer responsive overfor kravene fra markedet. Les mer om avhandlingen her.


Foto: Per Morten Brennhaugen.

SMARTLOG nå også på Twitter


Følg oss på @Smartlog_Norge

Torbjørn Netland til finalen i Forsker Grand Prix


Foto: SINTEF/Thor Nielsen.

Onsdag 26.09.13 kvalifiserte forsker og doktorgradsstipendiat Torbjørn Netland (SINTEF/NTNU) seg til den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix. Med en humoristisk og samtidig opplysende presentasjon av sin forskning på bedriftsspesifike produksjonssystemer ble han av publikum og dommerpanelet stemt frem som nummer to av totalt ti kandidater som konkurrerte på Byscenen i Trondheim.

Finalen ble arrangert på Edderkoppen teater i Oslo lørdag 28.09.13, hvor Torbjørnkonkurrerte mot vinnerne fra Universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen, Agder/Telemark og Stavanger. Den nasjonale og de regionale finalene kan du se på NRK Kunnskapskanalen.