Ny ph.d. innen planlegging og styring av matproduksjon
Fredag 31. januar forsvarte Anita Romsdal sin ph.d.-avhandling med tittelen "Differentiated production planning and control in food supply chains". Arbeidet ble gjennomført ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), NTNU. Avhandlingen tar for seg hvordan matprodusenter kan differensiere sine prinsipper for produksjonsplanlegging for å bli både mer kostnadseffektive og mer responsive overfor kravene fra markedet.

Matproduksjon er en tradisjonell industri som har brukt tradisjonelle volumprinsipper for å styre produksjonen - det vil si produksjon av få varianter, i store volum, for å oppnå lave kostnader per produserte enhet. Samtidig medfører denne strategien et behov for å lagre produktene i påvente av bestillinger fra grossister og butikker - noe som spiser av produktenes holdbarhetstid. Anita har sett på hvordan matprodusenter i større grad kan kombinere denne lagerproduksjonen med ordrebasert produksjon for å bli mer responsive overfor kundenes krav og samtidig redusere tiden produktene tilbringer på lager.

Professor Jan Ola Strandhagen (NTNU) og Professor Heidi Carin Dreyer (NTNU) var henholdsvis hoved- og biveileder for arbeidet. Associate professor Jacques Trienekens, Wageningen University (Nederland), Associate professor Iskra Dukovska-Popovska, Aalborg University (Danmark) og Professor II Knut Øien, NTNU, var oppnevnt til å bedømme avhandlingen. Sistnevnte administrerte også komitéens arbeid.

Et engelsk sammendrag av avhandlingen finner du her, mens hele avhandlingen kan lastes ned fra denne linken. 

Doktorgradsstudiet ble gjennomført i tett samarbeid med TINE, blant annet gjennom SFI Norman og i tilknytning til det nordiske prosjektet LogiNord. Du kan lese mer om Anitas samarbeid med TINE og SFI Norman på Norges Forskningsråds nettsider.

 

Publisert 11. mars 2014