Verktøyutvikling

Verktøyboks for produksjonslogistikk og verdikjedeutvikling

På denne siden publiseres noen av SINTEF Logistikk sine metodeverk  og verktøy. Foreløpig er følgende verktøy offentlig tilgjengelige ved referanse til SINTEF og denne hjemmeside:

  • Modenhetsanalyse av verdikjedeoperasjoner (SCMAT)
  • Nærhetsrateanalyse for planlegging av fabrikklayout (CRA)

Modenhetsanalyse av verdikjedeoperasjoner (SCMAT)

The Supply Chain Maturity Assessment Test (SCMAT) is now officaially published in the journal Measuring Business Excellence (Vol 15. Iss. 1):

SCMAT står for "Supply Chain Maturity Assessment Test" og er et verktøy, utviklet ved SINTEF Logistikk, som brukes til raskt å kartlegge "modenhetsgraden" til en bedrift eller verdikjede. I SCMAT vurderes bedriftens/verdikjedens modenhet i forhold til 48 "beste praksis"-formuleringer. De definerte beste praksisene er utviklet på grunnlag av litteratursøk innenfor fagretningene Operations management og Supply Chain Management. Ledende nasjonale og internasjonale fagpersoner er benyttet som referanser for innholdet i testen.

Den norske versjonen er oppstått i et tett samarbeid mellom SINTEF og Nortura. Hovedideen her er å utføre en gap-analyse av en bedrift eller verdikjede; Målet er å kartlegge gapet mellom hvor man står og hvor man vil være i fremtiden i sine verdikjedeoperasjoner. Testen tar kun ca 1 time å gjennomføre, men krever noe innsikt i fagfeltene logistikk, verdikjedestyring og produksjonsstyring.

  • Last ned den norske versjonen av Supply Chain Maturity Assessment Test v9.1 

For mer informasjon om SCMATs bakgrunn, se:

Nærhetsrateanalyse for planlegging av fabrikklayout (CRA)

Nærhetsrateanalyser (e.g. Richard Muther) er den vanligste måten å vurdere relativ plassering av avdelinger i planleggingen av en funksjonell layout. SINTEF har satt opp et enkelt verktøy for en slik nærhetsrateanalyse (Closeness Rating Analysis). Verktøyet er til fri benyttelse ved bruk av referanser til SINTEF og denne hjemmeside.

Publisert 29. oktober 2007