Prosjekter
Fagmiljøet i SMARTLOG er involvert i en rekke ulike typer prosjekt med et bredt utvalg problemstillinger. På denne siden vil du finne mer informasjon om et utvalg pågående og avsluttede prosjekter som miljøet er involvert i.
  • SFI Norman: Norman står for Norwegian Manufacturing Future og er en satsing ledet av SINTEF, med NTNU og RTIM som forskningspartnere. Målet er å legge grunnlaget for at norsk vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse. SINTEF Logistikk har en sentral rolle i NORMAN, som forskningsansvarlig for område 2 ”Operations management in Norwegian Manufacturing. Nåværende partnere: Benteler, Elko, Kongsberg Automotive, Pipelife, Racasco, Teeness, Ekornes, Helly Hansen, Nammo, Plasto, Neuman Raufoss, Volvo Aero. Se mer informasjon om SFI NORMAN på www.sintef.no/norman.

 

  • MARGIN: MARGIN er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle og realisere integrerte og responsive maritime verdikjeder i midt-norsk leverandørindustri. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder for fremtidens maritime verdikjeder: Leverandørsamarbeid og –styring; effektiv og responsiv produksjon; nye forretningsmodeller for ettermarkedet; IKT-integrasjon i hele verdikjeden. Partnerne i prosjektet er Kongsberg Maritime, Noca, Roxar, Fugro Oceanor, HiST og SINTEF, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med NCEI-klyngen. MARGIN støttes av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Se mer informasjon om MARGIN på www.sintef.no/margin.

 

  • MATID: MATID handler om hvordan informasjon og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan utnyttes til mer effektiv logistikk og organisering av verdikjeden for mat. I prosjektet skal det gjennomføres et sett av piloter i midtnorske mat- og logistikkbedrifter hvor en tar i bruk og demonstrerer hvordan moderne IKT (RFID, strekkoder, etc.) og deling av informasjon kan utnyttes til å skape nye prosesser og tjenester. Dette vil gi effekter i verdikjeden i form av reduserte kostnader og lagernivå, kortere ledetid, bedre utnytelse av transportutstyr og økt matvarekvalitet og –sikkerhet, som vil styrke bedriftenes konkurranseevne og verdiskapning. Partnere: Fosen Gods, Coop, TINE, Norsk Lastbærer Pool AS, HRAVN, Telenor Objects, SINTEF, NTNU. Se mer informasjon om MATID på www.sintef.no/matid/.

 

  • PowerUp: PowerUp er et forskningsprosjekt som skal utvikle et strategisk rammeverk og industrielle demonstratorer for volumproduksjon og installasjon av havbaserte vindmøller fra Vindklyngen i Midt-Norge. Spesifikt vil prosjektet fokusere på følgende fire FoU-områder: Utvikling av konsepter for effektiv planlegging, styring, og konfigurering av produksjon og logistikkprosesser i prosjekt-verdikjeder; utvikling av en innovasjonsplattform for Vindklyngen i Midt-Norge, som gjennom demonstratorer og case, viser potensialet ved forbedret informasjonsflyt og materialflyt i innkjøp, produksjon, og installasjon av vindmøller; utvikling av modeller og beslutningstøtte for optimering av fabrikker og verdikjeder for havbaserte vindmøller; og oppbygging av et nettverk av regionale og internasjonale forskere og praktikere for felles kompetansebygging og utvikling av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innen project supply chain management. Partnerne i prosjektet er General Electric Wind Energy, A/S Delprodukt, Fiskerstrand BLRT AS, Aker Solutions, SINTEF, Møreforskning AS, NTNU og Høyskolen i Molde. PowerUp støttes av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Se mer informasjon om PowerUp på www.sintef.no/powerup.

 

  • AUTOPART: AUTOPART er et forskningsprosjekt som skal utvikle metodikker, verktøy, metoder og industrielle demonstratorer for etablering av fokusert reservedelsproduksjon i kombinasjon med ordinær bildelproduksjon. Den overordnede ideen for verdiskapning i AUTOPART er at fokusert reservedelsproduksjon i symbiose med andre enheter i fabrikken gir ytelse i verdensklasse. Partnerne i prosjektet er Benteler, Plastal, SINTEF og NTNU. AUTOPART støttes av Norges forskningsråd. Se mer informasjon om AUTOPART på www.sintef.no/autopart.

 

  • LogiMat: LogiMat er et forskningsprosjekt som skal kartlegge hvordan produsenter av matspesialiteter kan tilpasse seg kravene til forskjellige markeder ved hjelp av kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger og -strategier, gitt sektorens karakteristikker. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder: Markedsstrategier og forretningsmessige krav; logistikkstrategier, kontrollmodeller og IKT; konsepter for fysiske logistikkløsninger; samarbeid og nettverk. Partnere i prosjektet er SINTEF, Norsk Senter for Bygdeforskning, Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU), HINT, NTNU og Oi! Trøndersk mat og drikke AS. I tillegg er et større antall øvrige bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner medvirkende i prosjektet. LogiMat støttes av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Se mer informasjon om LogiMat på www.sintef.no/logimat.

 

  • ERIP consists of transnational networks of Innovative Productivity Centres (IPC)The main objective is to create a transnational implementation framework capable of boosting the application of innovative productivity techniques and practices (e.g. lean/agile best practice) by SMEs in the NSR.
 
 
 
 

Publisert 4. august 2006