Velkommen til MARGIN!

MARGIN er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle og realisere integrerte og responsive maritime verdikjeder i midt-norsk leverandørindustri. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder for fremtidens maritime verdikjeder:

-          Leverandørsamarbeid og – styring

-          Effektiv og responsiv produksjon

-          Nye forretningsmodeller for ettermarkedet

-          IKT-integrasjon i hele verdikjeden

 

Projektets varighet var fra 2011 til 2014 og er nå avsluttet.

 

Prosjektet ble gjennomført av Kongsberg Maritime, Noca, Roxar og Fugro Oceanor, i samarbeid med SINTEF, HIST og NCEI-klyngen.

  

Finansiering

I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar MARGIN-prosjektet midler fra Regionalt forskningsfond MIDT. Dette er et samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, med den hensikt å støtte opp under gode forskningsprosjekter med utspring i bedrifter, offentlig virksomhet og FoU-institusjoner for ytterligere å styrke forskning og utvikling i Midt-Norge.

 

 

Rettighetene til bildet av kretskortet tilhører Noca.

Marco Semini

Mobil: 93058081
Epost:

 

Ottar Bakås

Telefon: 73593137
Mobil: 97193786
Epost: