Ny ph.d. innen bedriftsspesifikke produksjonssystemer: Torbjørn Netland
Den 9. desember forsvarte Torbjørn Netland sin ph.d.-avhandling med tittelen "Company-specific production systems: Managing production improvement in global firms" ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU. Avhandlingen tar for seg hvordan bedriftsspesifikke produksjonsystemer, såkalte xPS, bidrar til forbedring i globale bedrifters nettverk av fabrikker.

Netland har brukt Volvo Gruppen som case, og han har i sitt arbeid besøkt mer 40 fabrikker på fem kontinenter. Han finner at bedriftsspesifikke produksjonssystemer kan være en effektiv måte å forbedre produksjonen på i mange fabrikker samtidig. 

Professor Arild Aspelund (NTNU) og Professor Lutizen de Boer (NTNU) var henholdsvis hoved- og biveileder. Professor Jan Olhager (Lund Universitet), Professor Ann Vereecke (Ghent University) og Professor Roger Sørheim (NTNU) var oppnevnt til å bedømme avhandlingen. Sistnevnte administrerte også komiteens arbeid.

Man kan lese mer om Netland og forskningen hans på bloggen hans: better-operations.com.

Publisert 18. desember 2013