Fagmiljøet igjen sterkt representert på flere internasjonale konferanser
Internasjonal aktivitet er viktig for å holde seg i front av den faglige utviklingen som pågår verden rundt. Fagmiljøet deltar regelmessig med publikasjoner på internasjonale konferanser og workshops.

9.-12. september ble konferansen Advances in Production Management Systems (APMS) 2013 arrangert. Temaet for årets konferanse var "Sustainable Production and Service Supply Chains". Flere fra fagmiljøet deltok på konferansen, som er en av de viktigste arenaene for nettverksbygging innenfor fagområdene logistikk og operations management. Årets konferanse fant sted ved Penn State University, USA. I forbindelse med konferansen ble det også arrangert årsmøte i Ifip Working Group 5.7, der professor Jan Ola Strandhagen og førsteamanuensis Erlend Alfnes (SINTEF/NTNU) deltok for å sette forskningsagendaen innen integrert produksjonsledelse i samarbeid med ledende internasjonale forskningsmiljøer. Les mer om APMS 2013 på konferansens hjemmeside. Se også vårt reisebrev fra konferansen.

28. Juli-1.august ble 22. International Conference on Production Research (ICPR22) arrangert i Iguassu Falls, Brasil. Temaet for konferansen var "Challenges for Sustainable Operations". Konferansen regnes som en av verdens ledende konferanser for forskning innen produksjonsledelse. SMARTLOG gratulerer Dr. Daryl Powell (NTNU) som mottok Young Scientist Award for sitt paper "Integrating Lean and ERP in Engineer/Make-to-Order Subsea Companies". Paperet er skrevet i samarbeid med Professor Chris Hicks ved Newcastle University. Les mer om ICPR22 her.

7.-12. juni gikk årets European Operations Management Association (EurOMA) konferanse av stabelen i Dublin. Fagmiljøet var sterkt representert og bidro med hele fire vitenskapelige papers. Temaet "Operations Management at the Heart of the Recovery" refererte til den pågående økonomiske krisen i Europa, og hvordan det å gjenvinne seg fra denne gjennom vekst og utvikling krever nye og innovative tilnærminger til kundeservice, produktivitet og forbedringsarbeid. Årets konferanse var den 20. i rekken av EurOMA-konferanser. Les mer om EurOMA 2013 her.

Publisert 25. september 2013