Oppstartsmøte i Lean Forum Midt-Norge
Tirsdag 28. august møttes representanter fra næringslivet for å starte Lean Forum Midt-Norge. De oppmøtte delte en felles interesse for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet – samt vilje til å dele sine erfaringer med andre.

Det var rekordstor interesse for å starte opp et Lean Forum i Midt-Norge og hele 85 personer møttes i Trondheim for å etablere nettverket. Lignende regionale forum har blitt startet i flere andre steder, som Oslo, Bergen, Tromsø, Østfold, Telemark og Innlandet.

I møtet deltok et bredt spekter av deltagere fra midtnorsk næringsliv, både fra offentlig forvaltning, produksjonsbedrifter, tjenesteyting, handelsvirksomhet, rådgivning, undervisning og forskning.

Entusiastiske deltakere
Ottar Bakås fra SINTEF og NCEI var konferansier for arrangementet.
 – Det var utrolig artig å se at initiativet skapte så stor deltagelse og entusiasme. I løpet av det siste året har vi klart å samle flere parallelle initiativ som har hatt samme hensikt, nemlig å etablere et nettverk for faglig påfyll og erfaringsdeling om lean-filosofien. Lean har sine røtter fra japansk produksjonsfilosofi og Toyota, og har fått stadig større utbredelse de siste 20 årene. Som initiativtagere til forumet står en rekke aktører, slik som SINTEF, NTNU, Nidar, Rema 1000 distribusjon, DNB Liv, Kantega, Ernst&Young og PwC, sier Bakås.

Lean-filosofien i praksis
Sveinung Ryen fra Noca holdt et av de faglige innleggene på oppstartsmøtet. Han fortalte om arbeidet de har gjort for å videreutvikle Noca de siste årene basert på prinsipper fra Lean-produksjon.

 – Vi har arbeidet systematisk med Lean siden 2009, og NCEI har spilt en viktig rolle her, sier Ryen. Vi startet med prosjektet NCEI Lean i 2009, hvor vi fikk testet ut en del av de grunnleggende teknikkene fra verktøykassa i lean.

Noca har utviklet et eget produksjonssystem som de kaller Noca leveransesystem, og har brukt mye tid på å jobbe grundig med verdier, identitet og tankesett. Selskapet har også innført et nytt forretningssystem (ERP), som gjør dem i bedre i stand til å omsette informasjon til gode beslutninger.

- På veien videre vil vi fokusere spesielt på kvalitetsstyring, standardisering og identifisere nye muligheter for forbedring, sier Ryen.

Lean på norsk
Deltakerne fikk også høre fra Henrik D. Finsrud, forskningsleder fra Arbeidsforskningsinstituttet, som fortalte om Lean Forum Norge på nasjonalt nivå. De organiserer årlig konferansen "Lean på norsk", som hvert år tiltrekker seg rundt 500 deltagere. I tillegg støtter de opp under de regionale initiativene og formidler informasjon gjennom sin hjemmeside www.leanforumnorge.no.

– Med Lean på norsk mener vi utvikling satt i system som kombinerer lean-prinsipper og metoder med norsk kultur og samarbeidstradisjon. Her er medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte og ansatte et grunnleggende prinsipp. Målet er å skape økt produktivitet, innovasjon og gode arbeidsplasser – samtidig, sier Finsrud.

Videre fikk tilhørerne høre et spennende innlegg fra Bente Wold Wigum, Fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag om hvordan NAV benytter kontinuerlig forbedring i sin saksbehandling. Monica Rolfsen ved NTNU presenterte også forskningsprosjektet Lean Operations, der flere forskningsmiljøer samarbeider med bedriftene Benteler, Nammo, Hydro, Telenor og Storebrand.

11 personer har nå sagt seg villige til å bruke tid på å forme forumet fremover, og vil arbeide i et interimstyre for å skape spennende seminarer, workshops og bedriftsbesøk i tida fremover.

– Alt ligger til rette for at Lean Forum Midt-Norge kan bli en arena for verdifull kompetansedeling i tida fremover, avslutter Ottar Bakås.

Publisert 11. september 2012