SMARTLOG aktivt til stede under brukermøte i Numerisk Bruker Forening (NBF)

Numerisk Bruker Forening (NBF) er et aktivt forum for meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser. Medlemmene, som består av norske industribedrifter, utstyrs- og kunnskapsleverandører, var 4. og 5. juni samlet til Brukermøte på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Hovedtema for møtet var "Effektivisering og tidsbesparelser i produksjonsprosesser", og med innlegg av forskningsmiljøer og ledende produsenter og leverandører av maskiner og verktøy tok man for seg siste nytt innen metoder, verktøy og hjelpemidler, erfaringer og forskningsresultat for å kunne utføre enda mer effektiv produksjon.

SMARTLOG var representert av Professor Jan Ola Strandhagen ved NTNU som ønsket velkommen og belyste hvorfor temaet for møtet er viktig. Videre holdt Forsker Torbjørn Netland ved SINTEF/NTNU foredraget "Fra Steinrøysa til Shanghai – Hvordan globale bedrifter jobber strategisk med effektivisering av sin virksomhet", før seniorforsker Lars Skjelstad fra SINTEF holdt foredraget "Er det mulig å være både effektiv og fleksibel? – De som får til masseprodusert skreddersøm mener det!". Deltakerne på brukermøtet hadde utelukkende positive tilbakemeldinger til arrangementet.

Publisert 25. september 2013