Tre nye forskningsprosjekter innvilget støtte

Fagmiljøet fikk i utgangen av 2012 innvilget støtte til tre nye forskningsprosjekter; EFFEKT, SURF og CYCLE.

EFFEKT er et innovasjonsprosjekt for næringslivet, og mottar støtte gjennom Forskningsrådets MAROFF-program. Prosjektet vil forske på effektiv produksjon av avansert skipsutstyr. Slik produksjon har tradisjonelt foregått med lav grad av informatisering, flytorientering og automatisering, blant annet på grunn av høy variasjon, kompleksitet og usikkerhet i produksjonen. EFFEKT skal gjennom anvendelse av ny teknologi og kunnskap innen automatisering, IKT, og produksjonslogistikk oppnå et effektivitetsskifte. Prosjekteier Brunvoll AS utgjør sammen med Oshaug Metall AS bedriftspartnerne i prosjektet, mens SINTEF Teknologiledelse, NTNU (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk) og Møreforskning er FoU-partnere. Prosjektet har oppstart i mars 2013.

SURF er et kompetanseprosjekt for næringslivet som i likhet med EFFEKT mottar støtte gjennom MAROFF. Bakgrunnen for prosjektet er at norske leverandører av skreddersydde, kapitalintensive produkter, slik som offshoreskip, må utvikle deres evne til å levere bærekraftige løsninger til en akseptabel kostnad for å takle sterk global konkurranse og fluktuerende markeder. Prosjektet søker å oppnå dette gjennom å utnytte innovasjoner fra masseproduksjon, som automatisering, modularisering, lean produksjon og IKT-integrasjon for å oppnå bærekraftig, livssyklusorientert skipsproduksjon. Fra FoU-miljøene er NTNU (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for marin teknikk) og SINTEF Teknologiledelse representert, mens Ulstein Group, Fiskerstrand BLRT og Pon Power Scandinavia er industrielle partnere. Prosjektet har oppstart i tredje kvartal 2013.

CYCLE er posisjonert i Forskningsrådets BIONÆR-program, og vil med et bio-økonomisk perspektiv forske på totalutnyttelse av råvarer i matverdikjeder. Fagmiljøet bidrar hovedsakelig inn i prosjektet gjennom en arbeidspakke for matsikkerhet og logistikk, der man vil forske på utfordringene knyttet til styring og kontroll av komplekse logistikkprosesser i matverdikjeder gjennom produktets livsløp. SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Raufoss Manufacturing, VTT, SIFO og SINTEF Energi er forskningspartnere i denne arbeidspakken, mens industripartnere er Norsk Kylling/Rema Industrier, Bama, Nergård, Produsentpakkeriet og Orkel. Prosjektet har oppstart i første kvartal 2013.

Publisert 1. mars 2013