Styring, IKT og verdikjeder

Seminar 26.-27. mai 2004:

Styring, IKT og verdikjeder - er det et gap mellom tilgjengelig teknologi og industriens behov?

  • Hvordan brukes IKT, internt og eksternt, for å koordinere produksjon og logistikk i verdikjeden?
  • Er de nye standardsystemene en grei måte å kjøpe seg fri fra utfordringene med å styre verdikjeder?
  • Hvilke løsninger brukes av industrien, og hvorfor er ikke systemleverandørenes nye løsninger mer utbredt i Norge?
  • Hva er neste generasjons IKT-løsninger?

Avanserte IKT-systemer er mer utbredt i dansk industri. Hva har danskene gjort for å lykkes med utvikling og implementering? Professor Hans-Henrik Hvolbye fra Universitet i Aalborg har lang erfaring fra en rekke IKT-prosjekt. Han og en dansk industrileder vil presentere konsepter og erfaringer fra dansk industri.

Detaljert program kan lastes ned her.

Presentasjoner

Publisert 1. august 2006