2013
På denne siden finner du informasjon om kommende og avholdte SMARTLOG-arrangement i 2013
  • 14.10.2013. Lean & Green? Ja takk, begge deler! Hvordan kan arbeid med Lean og miljøtiltak integreres for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler? SMARTLOG-nettverket, NCEI, Lean Forum Midt-Norge og SFI Norman har gleden av å invitere deg og din bedrift til å delta på et halvdagsseminar om Lean & Green. På seminaret vil erfaringer fra industrien stå i sentrum, og vi ser frem til innlegg fra aktører i skandinavisk industri og akademia. Program for dagen, bilder og presentasjoner til nedlasting finnes her.

 

  • 01.10.2013 Logistikk for framtiden - IKT-samhandling i verdikjeden. Det årlige seminaret til Logistikkstudentene ved HiST handlet i år om deling av informasjon innen logistikk og supply chain for planlegging og styring, samt aktuelle verktøy og erfaringer. Seminaret ble arrangert i samarbeid med SMARTLOG. De omkring 90 deltakerne fikk høre på foredragsholdere fra Pilaro, Simpro, Komplett.no og SINTEF.

 

  • 11.04.2013 Oi!-dag. Logistikk for matspesialieter var hovedtema for denne dagen. Programmet for dagen ble utviklet i samarbeid med LogiMat-prosjektet, og hadde fokus på hvilke logistikkutfordringer næringen i Midt-Norge har og hvordan disse kan løses. Bak LogiMAt står SINTEF, NTNU, HINT, Trøndelag Forskning og Utvikling, Bygdeforskning og Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Margrete Haugum, Tøndelag Forskning og Utvikling, delte noen av erfaringene fra prosjektet LogiMat som arbeider med å utvikle logistikkløsninger for matspesialiteter som studerer utvalgte enkeltbedrifter som driver med matspesialiteter.  Andre foredragsholdere på fagdagen var produktsjef Eivind Haalien, NorgesGruppen, som ga et innblikk i kampen om kundene; daglig leder Hans Kristian Norset, Fosen Transport, snakket om transportutfordringer og  forsker Gunnar Vittersø, Statens institutt for forbruksforskning, behandlet forbrukeratferd. Les mer om dagen og Haugum sitt foredrag her.

Publisert 8. mai 2013