2011
På denne siden finner du informasjon om kommende og avholdte SMARTLOG-aktiviteter i 2011
  • 12.12.2011 Fremtidens intermodale transportsystemer
    PROFIT og SMARTLOG inviterer til fagseminar i forskningsparken i Oslo. Seminaret fokuserer på utvikling av effektive og bærekraftite intermodale transportsystemer og presenterer blant annet forskningsresultat fra prosjektet PROFIT.

 

 

  • 22.06-24.06.2011 MITIP 2011
    Faggruppen logistikk ved SINTEF og NTNU ønsker velkommen til  MITIP-konferansen i Trondheim  22. - 24. juni 2011. MITIP står for "the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises". Det overordna temaet for konferansen er "ICT enabled intelligent manufacturing and supply chains".

 

  • 31.05.2011 Norwegian work-shop on company specific Production Systems
    It has become hugely popular to develop and deploy company-specific Production Systems (XPS) in manufacturing companies. Often XPS are corporate Lean manufacturing programs, heavily inspired from Toyota Production System.  

Publisert 3. juni 2011