2009

På denne siden finner du informasjon om kommende og avholdte SMARTLOG-aktiviteter i 2009.


Program 2009:

  • 27. november 2009: Fremtidens transportløsninger
    I en global konkurransesituasjon og med Norges utfordrende geografi, er effektive transportløsninger en forutsetning for å overleve. Endringer i forbruksmønster og økt integrering og samarbeid i verdikjeden gjør at punktlighet og fleksibilitet blir stadig viktigere, og vareeierenes behov må møtes med innovative løsninger som utnytter de stadig voksende mulighetene teknologiutviklingen gir.
  • 3 juni 2009: Implementering av lean                                                                                                                      Norsk og internasjonal økonomi er inne i en tøff periode hvor bare de dyktigste vil lykkes. Tiltak for å effektivisere produksjonen og virksomheten må gjennomføres nå, og Lean produksjon er et alternativ som må vurderes. Vi vil derfor fokusere på Lean produksjon og implementering. Ledende kapasiteter på området vil diskutere om Lean er svaret på dagens utfordringer og snakke om forutsetninger for å lykkes. I tillegg vi representanter fra bedrifter som har lyktes med Lean dele sine erfaringer og læringspunkter fra sine forbedringsprosesser.

 

Publisert 25. november 2008