2012
På denne siden finner du informasjon om kommende og avholdte SMARTLOG-arrangement i 2012
  • 05.12.2012 Strategier og løsninger for fleksibel produksjon
    Over 70 deltakere fra industri og akademia lot seg inspirere av interessante foredrag da SMARTLOG i samarbeid med NCEI, MARGIN og SFI Norman inviterte til fagseminar den 5. desember. Temaet for seminaret var "Strategier og løsninger for fleksibel produksjon", og dyktige foredragsholdere fra spennende bedrifter presenterte hvordan de jobber med denne problemstillingen. Program for dagen, bilder og presentasjoner til nedlasting finnes her.

 

  • 04.10.2012 Rask levering - utfordringer og løsninger
    4. oktober gikk det årlige seminaret til Logistikkstudentene ved HIST av stabelen. Årets overskrift var Logistikk for framtiden – Rask levering: utfordringer og løsninger, og seminaret ble arrangert i samarbeid med SMARTLOG. De omkring 90 deltakerne fikk høre interessante presentasjoner fra engasjerte foredragsholdere. Hans Kristian Nordset fortalte hvordan Fosen Transport jobber for å redusere både ledetider og kostnader, Anita Romsdal fra SINTEF/NTNU tok opp utfordringer knyttet til distribusjon av lokalmat, mens Terje Bye fra Tine snakket om hvordan de bruker ny teknologi og FoU-prosjekter for å løse sine distribusjonsutfordringer. Torbjørn Pedersen avsluttet seminaret gjennom en presentasjon av hva rask levering betyr for Statoils verdikjede offshore. Mer informasjon om seminaret og presentasjoner til nedlasting finnes på Logistikkstudentenes hjemmesider. Bilder fra seminaret finnes her.

 

  • 07.03.2012 Trends in production control; lean og IT
    7. mars ble første seminar i 2012 avholdt. Dette var et samarbeid mellom SMARTLOG og SFI Norman, og fokuserte på samspillet mellom IT og "Lean", en metode for effektiv styring og forbedring av produksjonsvirksomhet. Mens Lean og IT tradisjonelt har blitt betraktet som nærmest motstridende, belyste seminaret hvordan de to i synergi kan bidra til effektiv produksjonsstyring. Professor Hendrik Van Landeghem fra universitetet i Ghent, Belgia, holdt en spennende Keynote speech. Deretter ble det holdt flere innlegg av både akademia og industri, og det ble også satt av tid til en paneldebatt. De rundt 50 deltakerne var godt fornøyde med seminaret i slutten av dagen og følte at de hadde lært noe nytt. Seminarets program samt et utvalg presentasjoner finnes her.

Publisert 30. januar 2012