Logistikk for framtiden - Rask levering: utfordringer og løsninger
4. oktober gikk det årlige seminaret til Logistikkstudentene ved HIST av stabelen. Årets overskrift var Logistikk for framtiden – Rask levering: utfordringer og løsninger, og seminaret ble arrangert i samarbeid med SMARTLOG.

De omkring 90 deltakerne fikk høre interessante presentasjoner fra engasjerte foredragsholdere. Hans Kristian Nordset fortalte hvordan Fosen Transport jobber for å redusere både ledetider og kostnader, Anita Romsdal fra SINTEF/NTNU tok opp utfordringer knyttet til distribusjon av lokalmat, mens Terje Bye fra Tine snakket om hvordan de bruker ny teknologi og FoU-prosjekter for å løse sine distribusjonsutfordringer. Torbjørn Pedersen avsluttet seminaret gjennom en presentasjon av hva rask levering betyr for Statoils verdikjede offshore.

Lars Inge Fenes, leder i Logistikkforeningen avd. Trøndelag, holdt et innlegg innledningsvis.

Hans Kristian Norset forteller om hvordan Fosen Transport arbeider for å redusere både ledetider og kostnader.

Anita Romsdal, forsker i SINTEF/NTNU, forklarer utfordringer ved distribusjon av lokalmat.

Terje Bye, TINE, forklarer de mange tilhørerne hvordan TINE bruker ny teknologi og FoU-prosjekter for å løse sine distribusjonsutfordringer.

Torbjørn Pedersen forklarer betygningen av rask levering for Statoils verdikjede offshore

Torbjørn Pedersen avsluttet seminaret ved å presentere hva rask levering betyr for Statoils verdikjede offshore.

Logistikkstudentene har fått mye skryt i etterkant av seminaret, og er godt fornøyd med egen gjennomføring.

Alle bilder: Logistikkstudentene.no.

Mer informasjon om seminaret og presentasjoner til nedlasting finnes på Logistikkstudentenes hjemmesider.

Publisert 2. november 2012