12.12.2011 Fremtidens intermodale transportsystemer

OM SEMINARET

PROFIT og SMARTLOG inviterer til fagseminar mandag, den 12. desember 2011, i Forskningsparken i Oslo. Seminaret fokuserer på utvikling av effektive og bærekraftige intermodale transportsystemer og vil blant annet presentere forskningsresultat fra PROFIT. Det vil være en møtearena for forskning og industri, der begge får anledning til å belyse tematikken og presentere løsninger fra sine perspektiv.

Hva er intermodale transportsystemers rolle i komplekse verdikjeder, hva kan de tilby, og hva må til for at de er konkurransedyktige og attraktive? Hvilke krav stilles til slike transportsystemer, hva er utfordringene, og hvordan ser fremtidens løsninger ut? Hva er mulighetene i informasjons- og kommunikasjonsteknologi for effektiv koordinering og styring? Tematikken vil belyses av transportører for vei og bane, samlaster, havner og terminaleiere/-operatører, IT leverandør, interesseorganisasjon og forskningsinstitusjoner.  

Seminaret er et samarbeid mellom PROFIT prosjektet og SMARTLOG nettverket, begge støttet av Norges Forskningsråd.  I PROFIT (Prosjekt fremtidens intermodale terminaler) forskes på utvikling av effektive intermodale terminaler ved å bygge handlingsdyktige samarbeidsnettverk mellom involverte aktører, og ved å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi til effektiv informasjonshåndtering og styring. SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk.

PROGRAM

09.00 – 10.15 Velkommen og innledning

Jan Ola Strandhagen
Professor II, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Velkommen

Maria Kollberg Thomassen
PhD student, institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Utfordringer ved Alnabruterminalen, forslag til forbedringstiltak og behovet for videre forskning.

Johan Haavardtun
Utviklingssjef, Schenker Norge 

Hva skal til for at Schenker bruker intermodal transport og selger det til sine kunder?

 

10.30-11.30 Dagens intermodale transportsystemer: Hva er tilbudet? Hvor ligger utfordringene?

Bjarne Ivar Wist
Direktør informasjon og strategi, CargoNet

Dagens og fremtidens tilbud innen jernbane i Norge

Peter Bjerg Olesen
PhD student, Aalborg universitet

Current state og utfordringer i intermodale knutepunkt: Ålborg havn på vei inn i det 21. århundre

 

12.30 – 14.00 Fremtidens intermodale transportsystemer: Muligheter og løsninger

Trond Hovland
Daglig leder, ITS Norge

IKT for Intelligente Transport Systemer (ITS) – Nye muligheter for fremtidens intermodale transportløsninger

Carl Johan Hatteland
Terminalrådgiver, Oslo Havn

Der fremtiden møter nåtiden: Det nye portsystemet i Oslo havn

Finn Nørgaard
Administrerende direktør, PICit

Informasjonslogistikk i intermodale transportkjeder: Dagens løsninger og visjoner for fremtiden

 

14.20 – 15.20 Fremtidens intermodale transportsystemer: Forskningsresultater fra PROFIT

Daryl Powell
PhD student, institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Lean terminal production: The application of lean techniques to improve material flow in intermodal terminals. 

Erik Gran
Forskningsleder, SINTEF Teknologi og Samfunn, avd. Teknologiledelse

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT

 

15.20-16.00 Plenumsdiskusjon og wrap up (Jan Ola Strandhagen)

Publisert 21. desember 2011