LEAN & GREEN? JA TAKK, BEGGE DELER!
Hvordan kan arbeid med Lean og miljøtiltak integreres for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler?  SMARTLOG-nettverket, NCEI, Lean Forum Midt-Norge og SFI Norman har gleden av å invitere deg og din bedrift til å delta på et halvdagsseminar om Lean & Green. På seminaret vil erfaringer fra industrien stå i sentrum, og vi ser frem til innlegg fra aktører i skandinavisk industri og akademia. Velkommen til et inspirerende og informativt seminar!  

Program

11:00 – 11:30 Kaffe og registrering

11:30 – 11:40 Velkommen v/konferansier Torbjørn Netland

11:40 - 12:00 Innledning v/Jan Ola Strandhagen, NTNU og SINTEF

12:00 - 13:00 Konkurrenskraftig och hållbar produktion v/ Monica Bellgran, Mälardalens högskola

13:00 – 13:45 Lunsj

13:45 - 14:00 Smakebit fra LEANØK prosjektet v/ Ottar Bakås SINTEF

14:00 - 14:45 Green Performance Map Handbook v/ Martin Kurdve, Swerea IVF og Mälardalens högskola

14:45 - 15:00 Pause

15:00 - 15:45 Global implementering af bæredygtighed i Grundfos v/ Peter Meulengracht Jensen, Grundfos

15:45 - 16:30 AMPS/Lean for et grønnere metallverk v/ Bjørn Ståle Helle, Hydro

16:30 - 17:00 Oppsummering av dagen

 

Konklusjoner

En kort sammenfatning av de viktigste konklusjonene fra dagen finnes på bloggen http://better-operations.com/2013/10/16/go-lean-get-green/.

Velkommen til neste SMARTLOG seminar!

 

Publisert 23. september 2013

Tid: 14. oktober 2013, 11:00-17:00

Sted: SINTEF Teknologi og samfunn Valgrinda, S. P. Andersens vei 5, Trondheim

Pris:  Fri inngang. Lunsj blir servert

Påmelding:  Innen 10. oktober kl 20.00 til