Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader per innbyger, korrigert for gjestepasientoppgjør. Kroner. Helseregioner. 2006.

Region

Totale driftskostnader per innbygger

Prosent avvik fra gjennom-snittet

Kapital-kostnader per innbygger

Totale driftskostnader per innbygger, inkludert kapital

Prosent avvik fra gjennom-snittet, inkl kapital

Helse Øst RHF

10 485

-8,2

750

11 235

-9,3

Helse Sør RHF

12 958

13,4

1 407

14 365

16,0

Helse Vest RHF

10 091

-11,7

785

10 876

-12,2

Helse Midt-Norge RHF

12 021

5,2

957

12 978

4,8

Helse Nord RHF

13 831

21,0

1 214

15 045

21,5

Sum

11 427

0

959

12 376

0

 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |