Kostnader og finansiering

Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, det psykiske helsevernet og rusbehandling fra 2005 til 2006. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

 

Tilleggstabell lagt ut i etterkant av publisering. Den viser:
Totale driftskostnader (ekskludert bl.a. kapitalkostnader) for alle foretak innen de ulike tjenesteområdene, og driftskostnader inklusiv kapitalkostnader totalt for hvert foretak. (Pdf - 20 Kb)

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |