Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten er en nyskaping. Rapporten inneholder styringsdata for hele spesialisthelsetjenesten. Styringsdata som presenteres gir informasjon om ressursinnsats, bruk av tjenestene og ressursutnytting. Nøkkeltallsrapporten beskriver utviklingen de siste årene og diskuterer status i forhold til de viktigste helsepolitiske målene.

Rapporten inneholder tall og analyser på regionalt og nasjonalt nivå. Alle tall og indikatorer på lavere nivå enn dette finnes på dette nettstedet. Det samme gjelder alle vedlegg og grunnlagsdata til den trykte rapporten. I tillegg til egne tabeller på nettstedet vil det finnes ulike utskriftsversjoner av dette for de som ønsker utskrifter som viser mer enn den trykte rapporten.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |