Sektorrapport Psykisk helsevern 2006

Rapporten beskriver utviklingen i det psykiske helsevernet i perioden 1998-2006, sett i lys av Opptrappingsplanen for psykisk helse og helsepolitiske målsettinger. Rapporten inneholder i tillegg enkelte spesialanalyser. Følgende tema blir behandlet:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |