Regionale helseforetak: Totale driftskostnader og kapitalkostnader.

Det er fremdeles store regionale ulikheter ved kostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste. Per innbygger bruker Helse Sør, Helse Midt-Norge og Helse Nord fremdeles over landsgjennomsnittet. Imidlertid viser utviklingen fra 2005 at alle regioner nærmer seg gjennomsnittet bortsett fra Helse Nord som øker i avstand til de andre. Økningen i totale driftskostnader er størst i nettopp Helse Nord som øker kostnadene med 6,8 prosent. Minst er økningen i Helse Midt-Norge med vekst på 3,7 prosent.
Inklusjon av kapitalkostnader bidrar til å forsterke de regionale forskjellene, de regioner med store driftskostnader per innbygger har også høye kapitalkostnader – og motsatt. Helse Nords kostnader (inkl kapital) per innbygger ligger i 2006 hele 38 prosent over Helse Vest.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |