Totale driftskostnader til rusbehandling per innbygger i 2005 og 2006, samt prosentavvik fra gjennomsnitt for alle regionene. Målt i faste 2006-kroner.

Region

2005

Pst avvik fra landsgjennomsnittet

2006

Pst avvik fra landsgjennomsnittet

Helse Øst

534

25,0

537

17,8

Helse Sør

418

-2,1

478

4,7

Helse Vest

369

-13,6

413

-9,4

Helse Midt-Norge

289

-32,4

309

-32,3

Helse Nord

372

-12,9

415

-9,0

Sum

427

0,0

456

0,0


 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.

Datagrunnlag og omtale av definisjoner

 

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |