Rus
Kostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten

Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten øker med 162 millioner kroner (målt i faste 2006-kroner) til 2,12 milliarder fra 2005 til 2006. Dette utgjør 453 kroner per innbygger, en økning fra 422 i 2005.

Totale driftskostnader til rusbehandling, totalt og per innbygger. 2005 og 2006, samt prosentvis endring. Beløp målt i faste 2006-kroner.

 

2005

2006

Pst endr 2005-06

Totale driftskostnader (millioner)

1 958

2 120

8,3

Totale driftskostnader per innbygger (kroner)

422

453

7,3


 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |