Figur 17.5
Median ventetid i dager fordelt etter bostedsområder. Omsorgsnivå i poliklinikk. Tredje tertial 2007 og tredje tertial 2008

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |