Figur 17.4
Median ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregion. Tredje tertial 2007 og tredje tertial 2008.

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart