Figur 17.3
Henvisninger ordinært avviklet fra venteliste etter ventetidsperioder (i dager). I prosent av antall personer ordinært avviklet fra venteliste i alt. Bostedsregioner 3. tertial 2007 og 3. tertial 2008

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |