Figur 17.2
Median ventetid 3. tertial 2007 og 3. tertial 2008 fordelt etter omsorgsnivå

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart