Tabell 9.5
Antall ordinært avviklede henvisninger til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne etter ventetid. Prosent av antall ordinært avviklede henvisninger i alt. RHF tredje tertial 2007 og 2008

Regionalt helseforetak

Ventetid i dager

2007

2008

1-30

31-90

91-180

181-365

Mer enn 365

1-30

31-90

91-180

181-365

Mer enn 365

Helse Sør-Øst

44,3

39,8

10,8

4,0

1,1

49,6

37,7

9,5

2,6

0,6

Helse Vest

46,6

35,6

11,4

5,4

0,9

50,8

38,8

9,0

1,0

0,5

Helse Midt-Norge

35,0

42,3

18,3

3,8

0,7

33,8

40,3

21,6

4,2

0,1

Helse Nord

41,6

37,1

14,5

6,5

0,3

38,7

33,2

16,1

11,5

0,5

Totalt

42,7

39,3

12,6

4,5

0,9

46,1

38,0

12,0

3,4

0,5

 

 

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |