Tabell 9.4
Antall ordinært avviklede henvisninger til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge etter ventetid. Prosent av antall ordinært avviklede henvisninger i alt. RHF tredje tertial 2007 og 2008

Regionalt helseforetak

Ventetid i dager

2007

2008

1-30

31-90

91-180

181-365

Mer enn 365

1-30

31-90

91-180

181-365

Mer enn 365

Helse Sør-Øst

39,8

29,9

23,6

6,8

0,0

40,9

40,5

17,0

1,6

0,0

Helse Vest

19,9

29,8

28,9

20,8

0,7

20,3

33,5

31,5

12,8

1,8

Helse Midt-Norge

21,5

27,4

32,4

18,2

0,6

26,3

36,6

28,6

8,2

0,3

Helse Nord

27,4

32,4

24,7

14,6

0,9

36,7

32,5

20,7

9,8

0,3

Totalt

31,3

29,8

26,1

12,4

0,4

33,9

37,4

22,2

6,0

0,5

 

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |