Tabell 9.2
Gjennomsnittlig og median ventetid i dager til poliklinisk behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste. RHF tredje tertial 2007 og 2008

Regionalt helseforetak

Gjennomsnitt

Median

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

69

55

47

42

Helse Vest

112

103

91

85

Helse Midt-Norge

107

83

93

69

Helse Nord

94

75

67

48

Total

87

72

64

55

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |