Tabell 9.6
Median ventetid i dager til poliklinisk behandling for pasienter ordinært avviklet fra venteliste innen psykisk helsevern for barn/unge og psykisk helsevern for voksne etter rett til/ikke rett til helsehjelp. RHF tredje tertial 2008

Regionalt helseforetak

Barn/unge

 

Voksne

 

Rett til helsehjelp

Ikke rett til helsehjelp

Andel m/rett

Rett til helsehjelp

Ikke rett til helsehjelp

Andel m/rett

Helse Sør-Øst

42

43

95

32

29

77

Helse Vest

83

185

90

30

26

93

Helse Midt-Norge

73

32

92

49

43

93

Helse Nord

50

121

89

45

38

70

Totalt

55

97

93

34

31

81

 

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |