Tabell 9.3
Gjennomsnittlig og median ventetid i dager til poliklinisk behandling innen psykisk helsevern for voksne. Fordelt etter helseregion. Pasienter ordinært avviklet. RHF tredje tertial 2007 og 2008

Regionalt helseforetak

Gjennomsnitt

Median

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

56

49

35

31

Helse Vest

58

44

34

30

Helse Midt-Norge

64

66

46

49

Helse Nord

61

74

39

43

Totalt

58

53

36

34

 

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |