Tabell 10.4
Konsultasjoner (inkl. tlf.kons.) per fagårsverk i poliklinikker for voksne. Helseforetak. 2008 og endring fra 2007

RHF/HF

Antall konsultasjoner 2008

Prosent endring 2007-2008

Antall fagårsverk 2008

Prosent endring 2007-2008

Konsultasjoner per fagårsverk 2008

Prosent endring 2007-2008

Sykehuset Østfold HF

30 797

15,4

110

7,9

281

-5,0

Akershus univ.­sykehus HF

66 704

14,9

131

4,3

509

10,2

Sh. Asker og Bærum HF

33 914

27,1

81

7,8

421

17,9

Aker univ.sykehus HF

55 359

22,0

113

-0,6

490

22,7

Ullevål univ.sykehus HF

40 944

-2,4

103

2,5

396

-4,8

Sykehuset Innlandet HF

79 377

 

184

 

431

 

Sykehuset Buskerud HF

28 001

7,9

65

10,9

434

-2,7

Ringerike sykehus HF

20 105

9,6

41

12,6

487

-2,7

Blefjell sykehus HF

21 072

11,1

54

20,8

390

-8,0

Psykiatrien i Vestfold HF

65 084

3,5

153

9,3

424

-5,3

Sykehuset Telemark HF

56 310

24,2

98

-0,9

574

25,3

Sørlandet sykehus HF

61 332

13,2

123

3,3

498

9,6

Dir. under Helse Sør-Øst

75 134

14,3

155

13,1

484

1,0

Helse Sør-Øst RHF

634 133

20,0

1 411

13,0

449

6,3

Helse Stavanger HF

73 496

12,2

154

-5,5

477

18,7

Helse Fonna HF

33 032

1,5

83

3,3

398

-1,8

Helse Bergen HF

43 021

23,0

116

7,5

372

14,4

Helse Førde HF

19 902

9,8

57

9,0

348

0,8

Dir. under Helse Vest RHF

31 319

36,4

76

12,4

412

21,3

Helse Vest RHF

200 770

15,3

486

3,2

413

11,7

Helse Sunnmøre HF

23 768

-2,1

58

9,4

408

-10,5

Helse Nordm. og Roms. HF

34 633

9,1

74

-0,3

469

9,4

St. Olavs Hospital HF

68 778

-1,0

168

9,5

410

-9,6

Helse Nord-Trøndelag HF

32 467

-8,4

83

10,4

389

-17,0

Helse Midt-Norge RHF

159 646

-0,8

384

7,6

416

-7,8

Helgelandssykehuset HF

19 384

9,4

44

6,4

441

2,8

Nordlandssykehuset HF

24 428

3,8

115

6,0

212

-2,1

Univ.sh. i Nord-Norge HF

44 810

-1,7

150

17,6

299

-16,4

Helse Finnmark HF

15 051

20,0

53

7,3

283

11,8

Dir. under Helse Nord

387

-23,5

4

-18,5

97

-6,2

Helse Nord RHF

104 060

4,2

366

10,4

284

-5,6

Totalt

1 098 609

14,1

2 647

9,9

415

3,8

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |