Tabell 10.2
Konsultasjoner (inkl. tlf.) og fagårsverk i poliklinikker for voksne. 2008 og prosent endring fra 2007

RHF

Konsultasjoner

Fagårsverk

Konsultasjoner per fagårsverk

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

Helse Sør-Øst RHF

634 133

20,0

1 411

13,0

449

6,3

Helse Vest RHF

200 770

15,3

486

3,2

413

11,7

Helse Midt-Norge RHF

159 646

-0,8

384

7,6

416

-7,8

Helse Nord RHF

104 060

4,2

366

10,4

284

-5,6

Totalt

1 098 609

14,1

2 647

9,9

415

3,8

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |